สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา รายวิชาภาษาต่างประเทศ

ในปีการศึกษา 2565 สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา รายวิชาภาษาต่างประเทศ ตามตารางดังต่อไปนี้
อัพเดท : 16/6/2565